Contact

 

Jef de Jager
Tel. 0344-795114/ 06-43228948
jldejager@online.nl

 

Reacties zijn welkom!

 

Disclaimer: Deze informatieve en educatieve site is niet gesubsidieerd en dient geen enkel commercieel doel. De copyrights op de illustraties berusten bij de leveranciers die in de begeleidende onderschriften staan vermeld. Veel illustraties stammen uit mijn eerdere boekuitgaven Volksgebruiken in Nederland (1981) en Rituelen, nieuwe en oude gebruiken in Nederland (2001). Voor deze website ontleen ik tevens materiaal aan internet. Copyrighthouders die menen dat ik hun rechten schend, verzoek ik mij dat te melden. Ik zal dan de betreffende illustratie verwijderen. Uiteraard kan ik niet instaan voor derden die van mijn beeldresearch profiteren, zoals op Pinterest veelvuldig gebeurt.       

Illustraties zonder copyrightvermelding stammen uit mijn eigen archief en draag ik bij deze over aan het publieke domein. Wat betreft de teksten: internet zal alle bestaande regels op het gebied van intellectuele eigendom om zeep helpen, het zij zo, maar het is vooralsnog niet toegestaan een stuk van mij te gebruiken zonder de herkomst te vermelden.

 

N.a.v. De Privacywet 2018: Cookies zijn niet aan deze website verbonden en ik weet niet meer van mijn bezoekers dan de anonieme data die tellermachines verzamelen.

 

LINKS 

Voor het katholicisme: www.katholiek.nl en www.heiligen.net. Voor het protestantisme: www.protestant.nu

Ook wie het multiculturalisme is toegedaan zal onmogelijk alle culturen in Nederland kunnen behandelen. Over Nederlandse boeddhisten is veel te vinden op www.boeddhisme.nl, over Oost-Europeanen en de Slavische cultuur op www.idalium.eu.   

Aardige initiatieven zijn www.issuekalender.nl en www.fijnedagvan.nl met alle dagen die aan een thema zijn gewijd.

Persoonlijk onderzoek naar rituelen verricht Jannes H. Mulder op www.rituelenjannesmulder.nl, die links naar méér particuliere sites biedt.

Voor culinaire rituelen en tradities zie www.bakkerijmuseum.nl en www.landskeuken.nl van Carolina Verhoeven.     

 

P.S.1  

Inmiddels ben ik opgehouden met tellen maar in 2011 noteerde ik zeven (!) sites die net als ik Nederlandse rituelen en tradities behandelen: 

www.beleven.org

www.cultuurwijzer.nl

www.cultureelwoordenboek.nl

www.infonu.nl

www.meertens.nl

www.traditie.nl

www.volkscultuur.nl

 

In tegenstelling tot mijn site zijn al deze sites gesubsidieerd. Dit geeft naar mijn smaak wel aan hoe dolgedraaid het subsidiewereldje is. Niet alleen vinden de mensen daaruit oneerlijke concurrentie volkomen normaal, zij verspillen ook zonder bezwaar geld aan diensten die anderen al leveren.

Tevens zijn er enkele commerciële sites:

www.feesten.nl

www.vanharte.nl 

www.rituelen.nl

 

Zowel de gesubsidieerde als de commerciële sites geven louter voorlichting en bedrijven daardoor in wezen propaganda. Alleen www.meertens.nl verwijst naar bronnen; andere sites doen net alsof alle informatie tot de algemene kennis behoort of door hen als eerste wordt gepresenteerd. 

 

P.S.2  

Deze site is ook te bereiken onder www.feestenenrituelen.nl. Andere benamingen waren helaas al geclaimd. De site is in de lucht sinds 27 maart 2009 en sindsdien bijna dagelijks aangevuld en verbeterd. Voor wie de tekst van het origineel wil inzien:

 

U kunt hier de tekstuele versie 2009 als gratis ebook(epub)bestand downloaden.